Följande prova-på aktiviteter genomfördes 2019 och är under uppdatering.