I samband med Askersund Outdoor sker denna workshop, där får du lära dig (mer om) att hantera kniv och yxa med Adrian Clarke, Friluftsfrämjandet.Redskapen som används inom friluftslivet går ofta att använda för många olika ändamål – och på många olika sätt.

Tid: Lördag 16.00 & Söndag 12.00
Plats: Utgår från Friluftsfrämjandets Basläger vid badplatsen på Borgmästarholmen
Tidslängd: Ca 60 min